Online varausten ehdot

OHJELMAPALVELUIDEN KAUPALLISET EHDOT


Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Lapland Safaris AC Oy:n, Lapland Safaris North Oy:n and Lapland Safaris West Oy:n ja Snow Games Oy:n (jäljempänä LS) tarjoamiin ja toimittamiin ohjelmapalveluihin.

Hinnat

Hinnastossa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisen arvonlisäveron.

Varaus ja varauksen vahvistaminen

LS:n vastaanottama varaus katsotaan vahvistetuksi tilausvahvistuksella, jonka LS lähettää kuluttajalle.

Maksuvaihtoehdot ovat esillä verkkokaupassamme. Puhelimitse tai sähköpostitse tehtävissä varauksissa maksuvaihtoehdot esitetään varauksen teon yhteydessä.

Peruutusehdot ja -maksut viikko-ohjelmiin

  • peruutus 8 päivää tai aiemmin ennen palvelun alkua: Toimistokulut 25,00€
  • peruutus 7-1 päivää ennen palvelun alkua ja no show-tilanteet: 100% tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta

Peruutusehdot ja -maksut privaatisti järjestetyille retkille

  • peruutus 14 päivää tai aiemmin ennen palvelun alkua: Peruutusmaksu 100,00€
  • peruutus 14-1 päivää ennen palvelun alkua ja no show-tilanteet: 100% tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta

Covid-19 rajoituksista johtuvat muutokset:

Kuluttaja voi muuttaa palvelun aloituspäivämäärää kerran kuluitta tilanteessa, jossa kuluttaja ei pysty matkustamaan johtuen Covid-19 aiheuttamasta esteestä (kuluttaja tai muu tilaukseen sisältyvä osanottaja on saanut tartunnan, asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tai kuluttajan lähtömaa tai LS:n kohdemaa kieltävät vapaa-ajan matkustuksen maiden välillä. Mikäli palveluiden hinnat valittuna ajankohtana eroavat alkuperäisen tilausvahvistuksen hinnoista, LS hyvittää/ veloittaa hintaeron Kuluttajalta.

Peruutus- ja muutospyynnöissä, ole hyvä ja ota yhteyttä info@laplandsafaris.fi  tai soita numeroon +358 (0)16 3311 200. Valmistaudu käyttämään viitteenä tilausvahvistuksessa mainittua varausnumeroa.

Myöhäiset saapumiset        

LS pidättää oikeuden peruuttaa vahvistetun/vahvistetut palvelun/palvelut tilanteissa, joissa kuluttaja tai kuluttajan tekemän tilauksen mukaiset osallistujat myöhästyvät sovitusta palvelun aloittamisajankohdasta. Jos palvelu/palvelut täytyy peruuttaa myöhästymisen vuoksi, peruutusmaksu on 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta.

Muutokset

Kaikki palveluihin tehtävät muutos- ja oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti toimiston Suomen aukioloaikojen puitteissa. Pyydetyt muutokset edellyttävät LS:n kirjallista hyväksymistä.

Lapset:

Lapsihinta on voimassa 4 -14-vuotiaille.

Moottorikelkkasafarilla: lapsen hinta oikeuttaa paikkaan opaskelkan vetämässä reessä. Maksaessaan aikuisen hinnan (pituusraja 140 cm) lapsi voi istua matkustajana kelkan kyydissä. Lumikenkä- ja hiihtoretket voivat olla fyysisesti haastavia eikä niitä suositella alle 12-vuotiaille.

3-vuotiaat ja sitä nuoremmat osallistuvat ohjelmiin ilmaiseksi. Huomioithan kuitenkin, että kaikki ohjelmat eivät sovellu pienille lapsille. Emme suosittele kelkkasafareita alle 2-vuotiaille. LS pidättää turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden vuoksi). 

Ohjelmamme, kuten lumikenkä-, hiihto-, moottorikelkka-, husky- ja pororetket, voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua fyysiselle rasitukselle, tärinälle tai hiilimonoksidille (moottorikelkkaillessa). Husky-, poro- ja moottorikelkkaretkiä ei suositella raskaana oleville

Yleiset sopimusehdot

Oheiset yleiset sopimusehdot tulevat sovellettavaksi kaikkiin näiden kaupallisten ehtojen määräyksiin.

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Määritelmät

 “LS” lyhenteellä tarkoitetaan yhtiötä: Lapland Safaris AC Oy (Business ID: 2320997-4) tai Lapland Safaris North Oy (Business ID: 0921234-1) tai Lapland Safaris West Oy (Business ID: 0835885-9) tai Snow Games Oy (Business ID: 0994844-7).

 “Kuluttaja” on henkilö, jolle tarjottavia palveluja LS:n tilausvahvistus koskee.

 ”Tilaaja” on henkilö, joka tekee tilauksen LS:lle.

 jäljempänä LS:sta, kuluttajasta ja tilaajasta käytetään yksittäin myös käsitettä “osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”.

 “Tilaus” on kuluttajan tai tilaajan mikä tahansa pyyntö LS:lle tehdä varaus ja määrittää tilatut palvelut.

 “Tilausvahvistus” on mikä tahansa kirjallinen dokumentti LS:ltä kuluttajalle tai tilaajalle, joka sisältää hintatiedon ja varmistuksen tilattujen palveluiden saatavuudesta.

“Voimaantulo päivällä” tarkoitetaan sitä päivämäärää, jona LS on toimittanut kuluttajalle tilausvahvistuksen tai muulla tavoin hyväksynyt tilauksen taikka viimeistään tilaukseen liittyvän ensimmäisen maksuerän vastaanottamisen ajankohtaa.

 “Kaupalliset ehdot” tarkoittavat LS:n tilausehtoja, jotka sisältävät ehtoja muun muassa maksamisesta, hinnasta, tilauksen muuttamisesta ja peruuttamismaksuista.

“Palveluilla” tarkoitetaan LS:n tilausvahvistuksen mukaisesti tuottamia palveluita, joita voivat olla esimerkiksi (esim. luettelo ei tyhjentävä) ohjelmapalvelut, kuljetuspalvelut, ateriat- ja erilliset päivällispalvelut, husky-, poro- tai moottorikelkkailuajelut. LS on oikeutettu päättämään palveluiden tasosta.

“Sopimus” osapuolten välille muodostuu näistä yleisistä sopimusehdoista ja kaupallisista ehdoista voimaantulopäivästä alkaen, koskien tilausvahvistusta ja siinä vahvistettuja palveluita. Kaikki osapuolten sopimat kirjalliset muutokset tulevat kokonaisuuteen kuuluvaksi ja pysyväksi osaksi sopimusta.

 

Vahvistaminen

Tilaus katsotaan vahvistetuksi LS:n toimittaessa tilausvahvistuksen kuluttajalle. LS pidättää oikeuden peruuttaa tilaus tilanteissa, missä LS ei ole saanut ensimmäistä maksua sovittuna eräpäivänä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

Maksaminen

Maksut tulee suorittaa euroissa (EUR).

Jos maksua ei suoriteta ajallaan, muodostaa se olennaisen sopimusrikkomuksen ja LS:llä on oikeus välittömästi ilman erillistä ilmoitusaikaa lopettaa palvelujen tuottaminen maksamattomilta osilta.

Peruutusehdot

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa palvelut kokonaan tai osittain. Kuluttajan tulee ilmoittaa LS:lle palveluiden peruuttamisesta kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

Kuluttajan velvollisuudet

Kuluttaja sitoutuu täyttämään sopimusvelvoitteensa ja toimittamaan pyydetyt tiedot huolellisesti siten, että LS kykenee toteuttamaan omat velvoitteensa asianmukaisesti ja sovitun aikataulun puitteissa.

Ilmoitukset ja kellonajat

Kuluttajan tulee toimittaa kaikki ilmoitukset kirjallisesti Suomessa noudatettavana virka-aikana (8:00 – 16:00). Kaikki tässä sopimuksessa viitatut kellonajat ovat paikallista aikaa.

Vastuut, vakuutukset, kuluttajan tiedonantovelvollisuudet, korvaukset, eläimet jne.

LS noudattaa Suomen lainsäädännössä ja suositeltujen käytäntöjen mukaisesti ennaltaehkäiseviä, suunniteltuja, huolellisuutta noudattavia ja asianmukaisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tarjotessaan tämän sopimuksen mukaisia majoitus, kuljetus- ja ohjelmapalveluja.

Palvelun kieli

Palveluissa ja opastuksessa käytettävä kieli palvelujen aikana on suomi tai englanti, ellei toisin mainita tai sovita.  

Vastuuvakuutus

LS:llä on yleinen toiminnan vastuuvakuutus.

Liikennevastuuvakuutus

Kaikilla autoilla ja muilla tieliikennekelpoisilla motorisoiduilla kuljetusajoneuvoilla Suomessa tulee olla voimassa oleva liikennevastuuvakuutus. Korvaukset liikenneonnettomuudesta syntyneistä vahingoista ja loukkaantumisista katetaan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon voimassa olevasta liikennevastuuvakuutuksesta ottaen huomioon mitä jäljempänä sanotaan. Suomen lainsäädännön ja liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtojen säännösten mukaan kuka tahansa ruumiinvammoja saanut henkilö on oikeutettu saamaan korvauksia sairaanhoitokustannuksista, kivusta ja särystä sekä pysyvästä vammasta. Korvaustasot määräytyvät Suomen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaan. Korvaukset omaisuuteen kohdistuvista vahingoista ovat rajoitettu lain mukaan enintään 3 300 000,00 euroon. Kuitenkin jos osapuolen vammat ovat seurausta hänen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnastaan, loukkaantunut osapuoli ei ole oikeutettu korvauksiin vahingoista.

Safarien moottorikelkat

Kaikki safareilla käytettävät moottorikelkat ovat Suomen lain mukaisesti vakuutettuja. Vakuutuksen kattavuuteen sovelletaan edellä mainitun liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtoja ja Suomen lainsäädäntöä. Yllä mainitut ehdot tulevat sovellettavaksi myös muilta osin.

Safareille osallistuvat asiakkaat ovat vastuussa moottorikelkoille aiheuttamistaan vahingoista. Onnettomuuden sattuessa henkilökohtaisen vastuun enimmäismäärä moottorikelkkaa kohti on 980 euroa. Kuluttajan tulee aina ilmoittaa kirjallisesti LS:lle, jos kukin asiakas allekirjoittaa henkilökohtaisen omavastuun tai jos yksi henkilö asiakasryhmästä allekirjoittaa tämän koko asiakasryhmän puolesta.

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla Suomessa hyväksytty ja voimassa oleva ajokortti. Moottorikelkan kuljettajan täytyy pystyä esittämään ajokortti safarin aikana, sillä poliisi voi tarkistaa ajokortin voimassaolon safarin aikana. Suomen lainsäädäntö kieltää moottorikelkalla ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena. Vastuullisena safarin järjestäjänä LS pidättää oikeuden muuttaa reitityksiä, aikatauluja ja retkien kestoa, jos vallitsevat sääolosuhteet niin edellyttävät tai mikäli se on tarpeellista turvallisuussyistä ja osallistujien mukavuudesta johtuen. LS pidättää myös oikeuden safarin keskeyttämiseen, jos osallistujan katsotaan olevan mahdollisesti vaarallinen itselleen tai muille osallistujille taikka hän on huonossa kunnossa.

Muut vahingot

LS:sta voidaan pitää vastuullisena vain sellaisista henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän sopimuksen mukaisten palvelujen toimittamisen aikana ja ovat seurausta LS:n tai tämän henkilökunnan taikka alihankkijoiden huolimattomuudesta tai viallisiin laitteisiin liittyvän vastuun perusteella. LS ei ole vastuussa tapaturmaisista vahingoista tai vammoista, jotka tulevat korvatuiksi asiakkaan matkavakuutuksesta. Henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottaminen on aina erittäin suositeltavaa.

Ohjelmapalvelut, esim. moottorikelkkailu ja huskysafarit, voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasitteille.  Tästä johtuen kuluttaja on velvollinen informoimaan LS:ää ennen osallistumistaan safareille, retkille, aktiviteetteihin ja muihin ohjelmiin tai palveluihin, jotka sisältyvät tilausvahvistukseen, mikäli kuluttajalla on sairaus tai rajoite (esimerkiksi sydänsairaus, astma, diabetes, epilepsia tai selkä taikka lantion seudun ongelmia), jolla voi olla merkitystä hänen kykyynsä osallistua ohjelmapalveluihin tai jos on raskaana. Näissä tapauksissa kuluttajan tulee konsultoida lääketieteellistä asiantuntijaa ennen osallistumistaan palveluihin mahdollisuudestaan osallistua kyseessä oleviin palveluihin. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan kaikille tilausvahvistuksessa tarkoitetuille kuluttajille heidän vastuustaan arvioida kykynsä osallistua palveluihin.

Kaikki vakuutusasiakirjat sopimusehtoineen ovat saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

Eläimet

Kaikki palveluissa (poro-, hevos- ja huskyajelut) käytettävät eläimet ovat koulutettuja siinä määrin kuin on mahdollista kyseistä aktiviteettia varten. Eläinten käyttäytymistä ei kuitenkaan voida koskaan täysin ennakoida. Tästä johtuen ja riskien vähentämiseksi annettuja turvallisuus ja muuta ohjeistusta tulee noudattaa. 

Virheilmoitus

Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava LS:lle viipymättä ja niin pian kuin mahdollista palvelun aikana. Palvelun jälkeen kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä LS:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksen tai palvelujen päättymisestä.

Hinnanalennukset ja korvaukset

Jos LS on toimittanut olennaisesti virheellisen palvelun tai toimituksen, LS on velvollinen korvaamaan kuluttajalle enintään kuluttajan virheellisestä palvelusta maksaman hinnan osuus.

Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat euroissa ja sisältävät Suomen arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron (ALV). Matkanjärjestäjien marginaaliverotusta ja käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun arvonlisäverolaissa niin edellytetään. Kaikki hinnat perustuvat kysyttyyn ajanjaksoon, ryhmäkokoon, sesonkiin, palvelun tyyppiin ja saatavuuteen sekä muihin hinnoittelussa huomioon otettaviin merkityksellisiin seikkoihin. LS:lla on oikeus muuttaa palveluiden hintaa valintansa mukaan, jos palveluiden sisällössä tai perusteissa tapahtuu muutoksia.

LS pidättää oikeuden tehdä muutoksia hintoihin, jos tarvike-, valuutta- tai polttoainekustannukset nousevat olennaisesti tai hintojen olennainen nouseminen johtuu niistä sekä arvonlisäveron (ALV) tai muiden verojen muuttuessa.

LS varaa oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja uusiin varauksiin. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle matkustajalle eikä niitä myönnetä jälkikäteen. Kampanjatarjoukset ja varaajaedut eivät koske ryhmä- ja erikoismatkoja.

Force Majeure

LS ei ole vastuussa laiminlyönneistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta force majeure -tapahtumasta tai sen toiminnan kohtuuttomasta heikkenemisedellytyksestä vastaavissa tilanteissa (esimerkiksi sota, lakko, työsulku, mahdottomat tai vaaralliset sääolosuhteet palveluiden toteuttamiseksi, esim. lumen puute).

Jos force majeure -tapahtuma on käsillä, LS:n on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle siitä. LS:n on pidettävä toinen osapuoli tietoisena force majeure -tapahtuman jatkumisesta sekä ilmoitettava kaikista merkityksellisistä olosuhteiden muutoksista force majeure -tapahtuman aikana. Force majeure -tapahtuman käsillä ollessa LS:n tulee myös tehdä kaikki käytettävissään olevat kohtuulliset toimenpiteet niiden vaikutusten minimoimiseksi, mitä force majeure -tapahtumasta seuraa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiselle.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan voimaantulopäivästä alkaen ja on voimassa päättymispäivään saakka, ellei sopimus pääty aiemmin purkautumisen johdosta. Päättymispäivänä pidetään tilausvahvistuksessa todettua viimeistä palvelun toimittamispäivää.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus syrjäyttää kaikki tilausvahvistukseen liittyvät aiemmat osapuolten väliset sopimukset, lausunnot tai sitoumukset, olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia. Voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus, joka muodostuu tilausvahvistuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, kaupallisista ehdoista ja muista mahdollisista tilausvahvistuksessa mainituista lisäyksistä, perustaa siinä sovittuihin seikkoihin liittyen koko osapuolten välisen sopimuksen.

Yhteydenpito

Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja muu yhteydenpito osapuolten välillä tulee tapahtua kirjallisesti (esim. sähköposti) suomeksi tai englanniksi.

Toimittajat

LS:lla on oikeus käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa.

Sovellettava laki ja riita-asiat

Sopimukseen ja siihen liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Mikäli tilaaja on elinkeinonharjoittaja, eikä erimielisyyksiä saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan erimielisyydet palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sopimusehtojen itsenäisyys

Jos jotain tämän sopimuksen osaa, ehtoa tai määräystä pidetään osittain tai kokonaan pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, muut sopimusehdot ja sopimuksen muut osat jäävät voimaan täysin oikeusvaikutuksin.